Dette alternativet er for deg som er i familie med et ordinært medlem. Familie defineres i denne sammenheng som personer i hovedmedlemmets husstand samt barn, foreldre og søsken utenfor hovedmedlemmets husstand. Ved å melde deg inn som familiemedlem vil hovedmedlemmet faktureres 50 kroner ekstra per år for hvert tilknyttede familiemedlem. Familiemedlemmer har etter fylte 15 år fulle demokratiske rettigheter i foreningen og alle medlemsfordeler.

Ved å søke medlemskap samtykker du til vår personvernpolicy - se www.narkotika.no
Medlem
Navn på "hoved" familiemedlem som skal faktures årlig. Pris kr. 50,- pr. år for hvert familiemedlem
Vi har jevnlig vervekampanjer. Om ingen vervet deg, skriv "Ingen". Skriv ellers fullt navn på verver.
Personvernerklæring
Personvernerklæring Les
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.