Dette alternativet er for deg som er juristutdannet og arbeider i høyere påtalemyndighet (Stats- og Riksadvokatembetet)


Prisen er 300.- nok per år. Kontingenten vil bli fakturert årlig

Ved å søke medlemskap samtykker du til vår personvernspolicy - Se www.nnpf.no
Medlem
Vi har jevnlig vervekampanjer. Om ingen vervet deg, skriv "Ingen". Skriv ellers fullt navn på verver.
Personvernerklæring
Personvernerklæring Les
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.