Dette alternativet er for deg som faller under denne delen av vedtektene våre:

"Som medlemmer kan opptas ansatte i justissektoren som har innsats mot narkotika og/eller innsats mot alvorlig organisert kriminalitet som sitt primære arbeidsområde, samt andre naturlige samarbeidspartnere, når særlige grunner foreligger. Pensjonister kan opprettholde sitt medlemskap."

Eksempel på slike medlemmer kan være politiutdannede som har sluttet i politiet og arbeider med forebygging i kommunen, sivilt ansatte i politiet som har særskilte arbeidsoppgaver eller ansatte i Kriminalomsorgen som har et særskilt fokus på narkotika.

Husk å angi din epostadresse hos arbeidsgiver og din private epost. Da kan vi verifisere din jobbtilknytning og kontakte deg om du bytter jobb.

Prisen er 300.- nok per år og betales via faktura/efaktura. Du vil bli fakturert for inneværende år ved innmelding. På slutten av hvert år fakturer vi neste år på forskudd.

Ved å søke medlemskap samtykker du til vår personvernspolicy - Se www.narkotika.no

Medlem
Vi har jevnlig vervekampanjer. Om ingen vervet deg, skriv "Ingen". Skriv ellers fullt navn på verver.
Alle våre medlemmer knyttes til et lokallag. Lokallaget vil av og til sende ut tilbud om gratis fagdager eller lignende. Velg derfor lokallaget som passer best for deg geografisk. Det er ikke noe krav om at du skal være aktiv i lokallaget.
 • Agder
 • Buskerud
 • Finnmark
 • Haugaland
 • Hedmark
 • Helgeland
 • Hordaland
 • Lofoten of Vesterålen
 • Nordmøre og Romsdal
 • Oppland
 • Oslo (Ink Asker og bærum)
 • Rogaland
 • Salten
 • Sogn og fjordane
 • Studentlaget
 • Sunnmøre
 • Telemark
 • Troms
 • Trøndelag
 • Vestfold
 • Øst (Romerike + Østfold)
Personvernerklæring
Personvernerklæring Les
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.