Dette alternativet er for deg som faller under denne delen av vedtektene våre:

"Som medlemmer kan opptas ansatte i justissektoren som har innsats mot narkotika og/eller innsats mot alvorlig organisert kriminalitet som sitt primære arbeidsområde, samt andre naturlige samarbeidspartnere, når særlige grunner foreligger. Pensjonister kan opprettholde sitt medlemskap."

Eksempel på slike medlemmer kan være politiutdannede som har sluttet i politiet og arbeider med forebygging i kommunen, sivilt ansatte i politiet som har særskilte arbeidsoppgaver eller ansatte i Kriminalomsorgen som har et særskilt fokus på narkotika.

Husk å angi mail fra arbeidsgiver og din private som epost. 

Prisen er 300.- nok per år. Kontingenten vil bli fakturert årlig.

Ved å søke medlemskap samtykker du til vår personvernspolicy - Se www.nnpf.no
Medlem
Vi har jevnlig vervekampanjer. Om ingen vervet deg, skriv "Ingen". Skriv ellers fullt navn på verver.
Personvernerklæring
Personvernerklæring Les
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.